Kas ir ALT teksti? Nozīme, padomi un biežākās kļūdas

ALT teksti (alternatīvie teksti) ir būtisks tīmekļa vietņu pieejamības un SEO optimizācijas elements. Pareizi izveidoti ALT teksti nodrošina, ka vietnes attēli ir pieejami lietotājiem ar redzes traucējumiem, kā arī palīdz meklētājprogrammām saprast attēlu saturu. Šajā rakstā aplūkosim ALT tekstu definīciju, to vēsturisko izcelsmi, nozīmi SEO optimizācijā, padomus labu ALT tekstu izveidei un biežāk pieļautās kļūdas.

Kas ir ALT teksti? Definīcija un vēsturiskā izcelsme

ALT teksti (Alternative Texts) definīcija

ALT teksti ir teksta apraksti, kas pievienoti attēliem tīmekļa vietnēs, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tie palīdz ekrāna lasītājiem interpretēt attēla saturu. Turklāt ALT teksti uzlabo meklētājprogrammu optimizāciju (SEO), jo meklētājprogrammas tos izmanto, lai labāk saprastu attēlu kontekstu un saturu tīmekļa lapās.

ALT tekstu vēsturiskā izcelsme

ALT teksti parādījās 1990. gados, kad World Wide Web Consortium (W3C) izveidoja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), lai nodrošinātu tīmekļa satura pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Sākotnēji ALT teksti bija paredzēti, lai palīdzētu ekrāna lasītājiem aprakstīt attēlus un grafikas. Laika gaitā tie kļuva par svarīgu SEO sastāvdaļu, uzlabojot meklētājprogrammu spēju indeksēt un klasificēt tīmekļa saturu.

Kāpēc ALT teksti ir svarīgi SEO optimizācijā

ALT teksti spēlē nozīmīgu lomu meklētājprogrammu optimizācijā (SEO) vairāku iemeslu dēļ:

 1. Meklētājprogrammu sapratne: ALT teksti palīdz meklētājprogrammām saprast attēlu saturu, jo meklētājprogrammas pašas nespēj “redzēt” attēlus. Precīzi un aprakstoši ALT teksti nodrošina kontekstu, kas palīdz uzlabot attēlu indeksēšanu un klasifikāciju.
 2. Redzamība meklēšanas rezultātos: ALT teksti var palīdzēt uzlabot jūsu vietnes redzamību meklēšanas rezultātos. Ja ALT tekstos ir ietverti atslēgvārdi, kurus lietotāji meklē, tas palielina iespēju, ka jūsu attēli un līdz ar to arī vietne tiks rādīti meklēšanas rezultātos.
 3. Attēlu meklēšana: ALT teksti ir svarīgi arī attēlu meklēšanā. Labi optimizēti ALT teksti var palīdzēt jūsu attēliem parādīties augstāk attēlu meklēšanas rezultātos, palielinot trafiku uz jūsu vietni.
 4. Lietotāju pieredze un pieejamība: ALT teksti uzlabo lietotāju pieredzi, īpaši tiem, kas izmanto ekrāna lasītājus, tādējādi palielinot vietnes pieejamību un potenciāli arī meklētājprogrammu vērtējumu.

Kopumā kvalitatīvi ALT teksti ir būtiski, lai nodrošinātu, ka jūsu vietne ir pieejama un viegli atrodama.

Padomi, kā izveidot labus ALT tekstus attēliem

Labi izveidoti ALT teksti ir būtiski gan pieejamības, gan SEO optimizācijas nolūkos. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs izveidot efektīvus un kvalitatīvus ALT tekstus:

 1. Būt precīzam un aprakstošam: ALT tekstam jābūt īsam, bet tajā pašā laikā jāsniedz skaidrs un precīzs attēla apraksts. Izvairieties no vispārīgiem terminiem un aprakstiet tieši to, kas attēlā redzams.
 2. Izmantojiet atslēgvārdus: Iekļaujiet svarīgus atslēgvārdus, kas atbilst attēla saturam un ir nozīmīgi jūsu SEO stratēģijai. Tomēr izvairieties no pārlieku daudz atslēgvārdu izmantošanas (keyword stuffing), jo tas var negatīvi ietekmēt SEO.
 3. Izvairieties no “attēla” vai “fotogrāfijas” pieminēšanas: ALT tekstos nav nepieciešams norādīt, ka tas ir attēls vai fotogrāfija. Meklētājprogrammas jau zina, ka tā ir vizuāla informācija, tāpēc koncentrējieties uz attēla satura aprakstīšanu.
 4. Padomājiet par kontekstu: Apsveriet attēla lomu tīmekļa lapā un veidojiet ALT tekstu, kas atbilst šim kontekstam. Tas palīdzēs lietotājiem un meklētājprogrammām labāk saprast attēla nozīmi un saistību ar apkārtējo saturu.
 5. Esiet lakonisks: ALT tekstam jābūt pēc iespējas īsam un konkrētam. Parasti 125 rakstzīmes vai mazāk ir pietiekami, lai sniegtu efektīvu aprakstu.
 6. Izmantojiet unikālus ALT tekstus katram attēlam: Izvairieties no viena un tā paša ALT teksta izmantošanas vairākiem attēliem. Katra attēla aprakstam jābūt unikālam un specifiskam, lai nodrošinātu maksimālu pieejamību un SEO vērtību.
 7. Pārbaudiet pareizrakstību un gramatiku: Kvalitatīvi ALT teksti ir ne tikai informatīvi, bet arī pareizi uzrakstīti. Pārbaudiet tekstu, lai izvairītos no kļūdām, kas varētu samazināt tā efektivitāti.

Biežāk pieļautās kļūdas veidojot ALT tekstus

Lai gan ALT tekstu veidošana var šķist vienkārša, ir vairākas bieži pieļautās kļūdas, kuras var samazināt to efektivitāti gan pieejamības, gan SEO optimizācijas ziņā. Šeit ir dažas no izplatītākajām kļūdām, kuras jāizvairās:

 1. Pārlieku vispārīgi apraksti: Izmantojot vispārīgus vai neskaidrus aprakstus, piemēram, “attēls” vai “fotogrāfija”, netiek sniegta nekāda vērtīga informācija. Tā vietā jāsniedz konkrēts attēla satura apraksts.
 2. Atslēgvārdu pārblīvēšana (keyword stuffing): Lai gan ir svarīgi iekļaut atslēgvārdus, pārmērīga to izmantošana var kaitēt gan lietotāju pieredzei, gan SEO. Meklētājprogrammas var uztvert to kā mēģinājumu manipulēt ar algoritmiem, kas var negatīvi ietekmēt jūsu vietnes vērtējumu.
 3. Pārlieku gari teksti: ALT tekstiem jābūt īsiem un precīziem. Pārāk gari apraksti var būt grūti uztverami un izlasāmi ekrāna lasītāju lietotājiem. Ideālā gadījumā ALT teksts nedrīkst pārsniegt 125 rakstzīmes.
 4. Nepareiza vai trūkstoša gramatika un pareizrakstība: Kvalitatīvi ALT teksti ir ne tikai informatīvi, bet arī pareizi uzrakstīti. Kļūdas gramatikā vai pareizrakstībā var samazināt ALT teksta uztveramību un vērtību.
 5. Tādu pašu ALT tekstu izmantošana vairākiem attēliem: Katra attēla ALT tekstam jābūt unikālam. Izmantojot vienu un to pašu aprakstu vairākiem attēliem, tiek zaudēta iespēja sniegt specifisku informāciju un uzlabot SEO.
 6. Attēla formāta norādīšana: Nav nepieciešams ALT tekstā norādīt, ka tas ir attēls vai fotogrāfija. Meklētājprogrammas un ekrāna lasītāji jau zina, ka tā ir vizuāla informācija, tāpēc šāda informācija ir lieka.
 7. Neiekļauta attēla informācija: Ja attēlā ir svarīga informācija, piemēram, teksts, kas ir daļa no attēla, pārliecinieties, ka šī informācija ir iekļauta ALT tekstā. Tas nodrošina, ka arī lietotāji, kuri nevar redzēt attēlu, iegūst visu nepieciešamo informāciju.

Izvairoties no šīm biežāk pieļautajām kļūdām, jūs varēsiet izveidot efektīvākus un kvalitatīvākus ALT tekstus, kas uzlabos gan jūsu vietnes pieejamību, gan SEO rezultātus.

HTML piemērs ALT teksta lietošanai

Šeit ir piemērs, kā pievienot ALT tekstu attēlam HTML kodā. Kods ilustrē vienkāršu dokumentu ar virsrakstu, īsu aprakstu un attēlu, kuram pievienots aprakstošs ALT teksts “Saulriets pie jūras”. Šāds ALT teksts nodrošina attēla pieejamību lietotājiem ar redzes traucējumiem un palīdz meklētājprogrammām saprast attēla saturu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Saulrieti</title>
</head>
<body>
  <h1>Skaists Saulriets</h1>
  <p>Saulriets pie jūras ar skaistām oranžām debesīm.</p>
  <img src="images/sunset.jpg" alt="Saulriets pie jūras">
</body>
</html>

Šajā HTML koda piemērā ir vienkāršs dokuments ar virsrakstu, īsu aprakstu un attēlu, kuram ir pievienots ALT teksts “Saulriets pie jūras”.

Kā ALT tekstus norāda WordPress mājaslapā?

WordPress piedāvā vairākus vienkāršus veidus, kā pievienot un rediģēt ALT tekstus attēliem jūsu mājaslapā. Šeit ir soli pa solim apraksts, kā to izdarīt:

 1. Pievienojot jaunu attēlu:
  • Piesakieties WordPress administrācijas panelī.
  • Dodieties uz sadaļu “Media” (Mēdiji) un izvēlieties “Add New” (Pievienot jaunu).
  • Augšupielādējiet attēlu no sava datora.
  • Kad attēls ir augšupielādēts, noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu attēla detaļas.
  • Labajā pusē redzēsiet laukus “Title” (Nosaukums), “Caption” (Paraksts), “Alt Text” (ALT teksts) un “Description” (Apraksts).
  • Aizpildiet lauku “Alt Text” ar aprakstošu un precīzu tekstu, kas atspoguļo attēla saturu.
 2. Rediģējot esošu attēlu:
  • Piesakieties WordPress administrācijas panelī.
  • Dodieties uz sadaļu “Media” (Mēdiji) un izvēlieties “Library” (Bibliotēka).
  • Atrodiet attēlu, kuram vēlaties pievienot vai rediģēt ALT tekstu, un noklikšķiniet uz tā.
  • Labajā pusē redzēsiet laukus “Title” (Nosaukums), “Caption” (Paraksts), “Alt Text” (ALT teksts) un “Description” (Apraksts).
  • Rediģējiet vai pievienojiet aprakstošu ALT tekstu un noklikšķiniet uz “Save” (Saglabāt), lai saglabātu izmaiņas.
 3. Pievienojot attēlu, veidojot ierakstu vai lapu:
  • Piesakieties WordPress administrācijas panelī.
  • Atveriet ierakstu vai lapu, kurā vēlaties pievienot attēlu.
  • Noklikšķiniet uz pogas “Add Media” (Pievienot mēdiju) virs teksta redaktora.
  • Izvēlieties attēlu no mediju bibliotēkas vai augšupielādējiet jaunu attēlu.
  • Labajā pusē redzēsiet laukus “Title” (Nosaukums), “Caption” (Paraksts), “Alt Text” (ALT teksts) un “Description” (Apraksts).
  • Aizpildiet lauku “Alt Text” ar aprakstošu un precīzu tekstu.
  • Noklikšķiniet uz pogas “Insert into post” (Ievietot ierakstā), lai pievienotu attēlu ar ALT tekstu jūsu ierakstam vai lapai.

Pievienojot un rediģējot ALT tekstus attēliem WordPress mājaslapā, jūs uzlabosiet savas vietnes pieejamību un SEO efektivitāti, padarot to lietotājiem draudzīgāku un vieglāk atrodamu meklētājprogrammās.

Kopsavilkums

ALT teksti ir būtisks elements gan pieejamības, gan SEO optimizācijas ziņā. Tie nodrošina, ka tīmekļa vietnes saturs ir pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem, aprakstot attēlu saturu ekrāna lasītājiem. Turklāt, ALT teksti palīdz meklētājprogrammām saprast un indeksēt attēlus, uzlabojot vietnes redzamību meklēšanas rezultātos.

Veidojot ALT tekstus, ir svarīgi būt precīziem un aprakstošiem, izmantot atslēgvārdus saprātīgi un izvairīties no vispārīgiem terminiem. Jāizvairās no tādām bieži pieļautām kļūdām kā pārlieku gariem tekstiem, atslēgvārdu pārblīvēšanas un vienādu ALT tekstu izmantošanas vairākiem attēliem. Kvalitatīvi ALT teksti uzlabo lietotāju pieredzi un palielina tīmekļa vietnes pieejamību un SEO efektivitāti.

Sekojot šiem padomiem un izvairoties no biežāk pieļautajām kļūdām, jūs varēsiet izveidot efektīvus ALT tekstus, kas palīdzēs jūsu vietnei sasniegt plašāku auditoriju un uzlabos tās pozīcijas meklētājprogrammu rezultātos.