Kas ir URL? 11 ieteiktumi efektīvas URL saites izveidei

Daži elementi mājaslapas struktūrā šķiet tik izplatīti un acīmredzami, ka neapzināti mēdz palikt nepamanīti, piemēram, URL saites. Daudzi pat nezina, kas ir URL un kāda ir tā struktūra, bet mēs visi to lietojam katru dienu. Tāpēc šajā rakstā pievērsīsimies šim nelielajam, bet būtiskam aspektam mājaslapā! Lasi un uzzini arī Tu!

Edgars Kebbe

Atjaunināts 05.04.2024

Saīsinājums “URL” – nereti dzirdēts, bet kāda ir tā nozīme?

URL (Uniform Resource Locator), kas latviski ir vienotais resursu vietrādis jeb tīmekļa adrese, ir standartizēta resursa, piemēram, tāda kā dokumenta, mājaslapas vai attēla, adrese internetā.

Vienkāršākā valodā – URL ir cilvēkiem lasāms teksts, kas izveidots, lai aizstātu ciparu virknes (IP adreses), kuras izmanto dators, nosakot mājaslapas vai faila atrašanās vietu internetā.

URL nosaka lapas atrašanos vietu internetā

6 svarīgi elementi, no kuriem sastāv URL struktūra

URL ir daudzdimensionāla koncepcija, un, saprotot tā galvenos elementus, varēsi efektīvi izstrādāt saites.

URL struktūra ir konkrēta URL izskata anatomija, kas jāievēro, izstrādājot URL saiti. Veidojot URL saiti, jāatceras, ka tai jābūt garumā līdz 2084 rakstzīmēm, lai atspoguļotos visās pārlūkprogrammās.

Lai izveidotu meklētājprogrammām un lietotājiem draudzīgu URL saiti ir jāņem vērā dažādi nosacījumi, piemēram, domēna nosaukums u.c.

URL saites sastāv no 6 svarīgiem elementiem:

 1. protokols. Tas norāda, kā pārlūkprogrammai ir jānolasa informācija par resursu. Tīmekļa standarts ir http:// vai https:// (“s” nozīmē “drošs”). Protokols var ietvert arī mailto:, kas tiek izmantots, lai atvērtu noklusējuma pasta klientu, vai ftp:, ko izmanto, apstrādājot failu pārsūtīšanu;
 2. “www” un “non-www” versijas. Tās URL parādās uzreiz aiz protokola. Ar to mēs saprotam vietnes, kuru domēna nosaukumā ir vai nav iekļauts www prefikss. Prefikss WWW (“Word Wide Web”) tradicionāli apzīmē vietnes, kurām var piekļūt tiešsaistē. Agrāk lielākajā daļā vietņu tika izmantots prefikss “www”, kam sekoja domēna nosaukums. Mūsdienās tas vairāk tiek uzskatīts par apakšdomēnu, tāpēc tas ir neobligāts tiem, kas vēlas racionalizēt savu URL ar sava domēna versiju, kas nav www;
 3. domēna nosaukums. Tas ir lietotājam lasāmais nosaukums konkrētai atrašanās vietai, kur atrodas resurss. Vairumā gadījumu tā ir vietne. Pirms tā mēdz pievienot arī apakšdomēnu (subdomain);
 4. domēna nosaukuma paplašinājums (top-level domain). To var saistīt ar tīmekļa vietņu kategorijām. Piemēram, visbiežāk tas ir “.com” (komerciāliem nolūkiem), bet ir arī tādi paplašinājumi kā “.edu” (izglītības nozare), “.gov” (centrālās valsts varas un pārvaldes struktūras) u.c.;
 5. ceļš, faila nosaukums, mape. Tie tiek iedalītas secīgi – no galvenajām mapēm uz tām pakārtotajām. Būtiski pievērst uzmanību, ka šīs trīs daļas ir reģistrjūtīgas, kas nozīmē, ka jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu lietojumam, jo, piemēram “FAILS” un “fails” veidos divus dažādus URL;
 6. fragments. Tas ļauj noritināt lapu konkrētā daļā. Piemēram, ja mājaslapas atvērumā “Par mums” ir iekļauta informācija par uzņēmumu, partneriem, klientiem un priekšrocībām sadarbojoties, Tu vari iekļaut atsauci uz katru no informācijas daļām.

Speciālista viedoklis

Nozīme ir arī slīpsvītrām. Noslēdzošā slīpsvītra pēc domēna nosaukuma paplašinājuma nav jāpievieno obligāti, jo tā ved uz to pašu saturu, tomēr svarīgi atcerēties, ka būtiski ir tas, vai aiz ceļa un faila nosaukuma tā būs ievietota, jo URL būs atšķirīgi, ņemot vērā, vai slīpsvītru pievienos.

URL formāts izskatās sekojoši: protokols://(www.)sub.domena-vards.top-level domena nosaukums vai paplašinājums/ceļš-informācijai#info

Jebkurai mājaslapas saitei jābūt draudzīgai meklētājprogrammām. Kā to panākt? Par to runāsim turpinājumā!

Mājaslapas saites sastāv no URL un citiem elementiem

Kāda ir SEO draudzīga URL adrese?

Pašos pamatos SEO draudzīgs URL ir īss, tajā ir iekļauti atvērumam atbilstoši atslēgvārdi, kas gan lietotājiem, gan meklētājprogrammām uzreiz ļauj saprast, par ko būs informācija konkrētajā lapā.

Lūk, slikts piemērs, kuru neiesakām izmantot – tajā URL sastāv no ciparu kombinācijas, kas neļauj Google u.c. meklētājprogrammām, kā arī mājaslapas apmeklētājam, saprast, kāda informācija būs publicēta:

https://e-komercija.lv/155d6s24s9a/

Un, lūk, tagad labs piemērs – īss, strukturēts URL nosaukums, kas rada izpratni par atvēruma saturu:

https://e-komercija.lv/kas-ir-url/

Kāda URL adresei un struktūrai ir nozīme SEO optimizācijā?

Lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus google meklētājprogrammām un ierindotos google pirmajā lapā, jāņem vērā, ka url būs viens no aspektiem, kas tiks ņemts vērā, tāpēc tā izveide pareizi ir īpaši svarīga.

Google meklētājprogramma, indeksējot mājaslapu saturu, pievērš uzmanību 200 faktoriem, un optimizēta, pareizi izveidota URL izmantošana ir viens no tiem. Ko tas nozīmē?

 • Izmantojot sakārtotu URL struktūru, vietne var ierindoties labākās pozīcijās Google meklēšanas rezultātos.
 • Savukārt, nesakārtota URL struktūra parasti rada sliktu lietotāja pieredzi, un saites var izskatīties aizdomīgas, būs grūti nolasāmas. Piemēram, URL saite https://e-komercija.lv/p/ecommerce-php-sample-code/issues/detail?id=22 Google meklētājprogrammai būs grūtāk nolasīt un interpretēt saitē esošo informāciju.

Google uzskata, ka pārāk sarežģītas URL saites ir liela SEO optimizācijas problēma.

Pārāk sarežģītas URL saites, īpaši tās, kas satur vairākus parametrus, var radīt problēmas rāpuļprogrammām (interneta robotizētām programmām, kas palīdz indeksēt mājaslapu saturu) – tām ir grūtāk indeksēt mājaslapu, izprast tās uzbūvi un intepretēt tajā esošo informāciju.

Tāpēc, lai izvairītos no nevajadzīgām problēmām mājaslapas indeksācijas procesā, nepieciešams izzināt labo praksi URL struktūras veidošanai.

Ievēro labo praksi URL saites izveidē! 11 svarīgi priekšnoteikumi

1. Atslēgvārdu iekļaušana URL – būtiska

Ir svarīgi, ka URL saite tiek veidota no vārdiem, nevis simbolu savirknējuma. Atceries:

 • iekļaut URL saitē atslēgvārdus, pēc kuriem vēlies, lai lapa tiktu atrasta Google meklētājā, jo pats URL tādējādi dod signālu par atvēruma saturu;
 • URL pievienot vārdus, kas atbilst vietnes saturam un struktūrai, jo tas būs draudzīgāk lietotājiem;
 • galvenos atslēgvārdus ievietot saites sākumā, jo Google to lasīs no kreisās uz labo pusi, kas attiecīgi būs no vissvarīgākās līdz mazāk nozīmīgajai informācijai.

Tādēļ mēs iesakām internetveikala izveides procesu sākt ar nišas atslēgvārdu izpēti, lai, balstoties uz tiem, varētu izstrādāt piemērotas URL saites ar atbilstošajiem atslēgvārdiem katram no atvērumiem.

Ja vēlies par atslēgvārdu izpēti uzzināt vairāk, lasi zemāk pievienoto rakstu!

Atslēgvārdu izpēte no A līdz Z paša spēkiem (2024)+Video

Kas ir atslēgvārdi? Atslēgvārdi ir vārdi un frāzes, ko cilvēki izmanto, lai meklētu informāciju tiešsaistē, piemēram, ja viņiem interesē riepu iegādes iespējas,…

2. Atdalot vārdus – ”jā” defisei, “nē” apakšsvītrai

Ja URL saitē tiks izmantoti nekorekti simboli, tad google meklētājprogrammai to būs grūtāk indeksēt un atpazīt atslēgvārdus.

Starp vārdiem saitē ir jāizmanto defise (-), nevis apakšsvītra (_), lai dotu Google signālu, ka katrs no vārdiem uzskatāms par atsevišķu. Izmantojot citus simbolus, Google darbs tiks apgrūtināts, kā arī atslēgvārdu atpazīšana un saites indeksēšana var notikt nekorekti.

Speciālista viedoklis

Nekādā gadījumā nav ieteicams lietot lielos sākumburtus. Tā nav uzskatāma par labo praksi

3. Saišu garums – optimāls

Lai arī maksimālais URL saites garums ir 2084 rakstzīmes, ņem vērā, ka garas saites meklētājprogrammām ir apgrūtinošas, īpaši, ja tiek izmantoti simboli.

Lai saturs nezaudētu oriģinalitāti un vērtību Google meklētājprogrammas acīs, saitēm jābūt:

 • unikālām – nevienam atvērumam nevajadzētu pārklāties ar citu konkrētajā vietnē, jo tad meklētājprogrammai radīsies grūtības pareizi noteikt, kāds ir īstais atvērums, uz kuru vest lietotāju;
 • īsām – vidējais saites garums labāku pozīciju gūšanai ir ~50-100 rakstzīmes. Gadās, ka saites ir arī garākas, piemēram, veidojot bloga rakstus, tomēr vajadzētu pieturēties pie 100 rakstzīmēm, jo garākām saitēm var rasties negatīvāka ietekme meklētājprogrammu vērtējumā, kā arī tās nav pievilcīgas lietotājam.

Pārāk sarežģītas saites, īpaši tādas, kurām ir vairāki parametri, var radīt problēmas indeksēšanas procesā.

Situācijās, ja atvērumi atrodas pārāk dziļi mājaslapas sturkūras hierarhijā, var gadīties, ka Googlebot nevar noindeksēt visas lapas, un kādas no tām var palikt neindeksētas, tādējādi liedzot iespēju tām parādīties Google meklētājā.

Kā to novērst? Labā prakse ir nodrošināt atvērumu skaitu trīs klikšķu attālumā no sākumlapas. Šiem atvērumiem ir jābūt zīmolam vissvarīgākajiem, un tiem jābūt prioritāriem, lai atbilstu uzņēmuma mērķiem un mērķauditorijas interesēm. Jo pamanāmāka un augstāka līmeņa (2, 3, 4) lapa atrodas vietnes arhitektūrā, jo vairāk meklētājprogrammas to pamana, un tām ir vieglāk indeksēt saturu.

Zemāk pievienotā vizualizācija piemērs parāda, ka lielākā daļa atvērumu ir trīs klikšķu attālumā, lai lietotāji varētu pāriet uz tiem. Vislielākais lapu skaits ir trešajā līmenī, un visdziļākais līmenis ir astoņi. Atvērumi, kas atrodas starp ceturto un astoto līmeni, ir tie, kas zīmolam tiek uzskatīti par mazāk nozīmīgiem.

Mājaslapas meklēšanas dziļums
Avots: TeamLewis

4. Vārdiem nozīme – būtiska, lai lietotājs atvērtu saiti

Vidējais klikšķu skaits (Clickthrough rate) mājaslapā ir svarīga SEO optimizācijas prasība. Lai panāktu, ka lietotājs atver URL saiti, jāpārdomā, kādu to veidot. Ņem vērā, ka lietotāji pievērš uzmanību tam, no kā sastāv URL saite, lai vēl pirms klikšķināšanas noteiktu, uz kurieni saite viņus aizvedīs. Ja tajā parādīsies simbolu virkne, visticamāk, viņš saitei neuzticēsies.

5. Datuma iekļaušana URL nav ieteicama

URL neiekļauj datumus, lai nākotnē varētu pēc iespējas vieglāk pārnest datus uz jauno mājaslapu, ja rodas tāda vajadzība. kā arī datums var informācijai izskatīties novecojušai.

Lai arī varētu šķist, ka datuma iekļaušana URL saitē sniedz pievienoto vērtību – divu iemeslu dēļ ir ieteicams no tā izvairīties:

 • tas pagarina saiti;
 • saiti pēc tam ir grūtāk atjaunināt, uzlabot. Katru reizi, mainot datumu saturā, būs jāmaina arī paša saite un jātaisa redirect jeb novirzīšana.

6. Navigācija ir jāstrukturē

Vietnes navigācijas struktūra norāda, kā dažādi mājaslapas atvērumi ir sakārtoti un savstarpēji savienoti. Strukturējot navigāciju loģiski, radot secīgu hierarhiju, tiek iegūts divējādi:

 • lietotājam būs skaidrs, kurā vietā mājaslapā viņš atrodas konkrētajā situācijā;
 • meklētājprogrammām ir vieglāk kategorizēt vietnes atvērumus un noteikt mājaslapas uzbūves struktūru.

7. HTTPS – mūsdienu standarts

Mūsdienās HTTPS protokols ir standarts, un to ieteicams iekļaut, īpaši, ja Tev ir internetveikals vai Tu kādā citā veidā ievāc lietotāja datus. Turklāt – šo protokolu Google sākusi ņemt vērā kā vienu no komponentiem, pēc kuriem izvērtē lapu ierindošanos meklētājā.

Ja Tava vietne vēl nav aizsargāta – pārslēdzies uz HTTPS protokolu!

8. Neizmanto visu bloga raksta nosaukumu URL saitē

Aplūkosim piemēru! Lūk, URL saite uz bloga rakstu: https://e-komercija.lv/akademija/seo-specialists/

Atverot to, redzam, ka pilnais bloga nosaukums ir “Labs SEO speciālists: kādas pazīmes to raksturo?”, taču izvēlētā URL saite ir īsa, kodolīga, iekļaujot tikai raksta nosaukumā esošos atslēgvārdus.

Jā, to var darīt, taču nav ieteicams. Kāpēc?

Jo šādā veidā tiek pagarināts URL, kā arī saites saturs ir grūtāk uzlabojams. Tā vietā, lai pievienotu visu bloga raksta nosaukumu, vari to saīsināt, iekļaujot galvenos atslēgvārdus.

9. Apakšmape VS apakšdomēns

Sāksim ar skaidrojumu – apakšdomēns URL struktūrā atrodas pa kreisi no saknes domēna (apakšdomēns.domēns.com), savukārt apakšmape atrodas saknes domēna labajā pusē (domēns.lv/apakšmape).

Klienti joprojām uzdod jautājumus par to, kā ir pareizāk – izvēlēties saitē iekļaut apakšdomēnu vai tomēr apakšmapi.

Ir uzņēmumi, kuriem svarīgi izcelt savu pakalpojumu vai produktu kā atsevišķu apakšdomēnu, kurš ir saistīts ar uzņēmumu, tomēr pilnīgi atšķirīgs. Taču lielākā daļa uzņēmumu, kuri izvēlas domēnam pievienot apakšmapes, kas pakārtotas uzņēmuma produktiem vai pakalpojumiem.

Speciālista viedoklis

Ņem vērā, ka struktūras izvēlei ir nozīme no Google skatupunkta – katram apakšdomēnam tiek veikta atsevišķa SEO optimizācija, kamēr, izstrādājot apakšmapes, SEO optimizācija tiks piemērota visai mājaslapai. Ja saturs ir krasi atšķirīgs un tik patstāvīgs, ka to var likt apakšdomēnā – to var izvēlēties –, taču, ja tas ir pakārtots jau esošajā satura hierarhijā, to labāk likt apakšmapē.

10. Tulko URL tā, lai Google to neuzskata par kopētu saturu

Saišu tulkošana attiecināma uz mājaslapām, kurās ir vairākas valodas.

Katra saite, kura saturiski būs vienāda, taču dažādās valodās, tiek uzskatīta kā atšķirīga saite, tāpēc ir nepieciešams tulkot ne tikai pašu atvērumu, bet arī tā saiti katrā no izvēlētajām valodām. Tas ļaus izvairīties no situācijas, ka Google vienādu saišu dēļ atvērumus uzskata par dublikātiem.

11. Neizmanto īpašus simbolus un garumzīmes

Tavu mājaslapu būs grūti iegaumēt un atrast, ja izmantosi simbolus un burtus, kas zināmi tikai tavā valstī, piemēram, š, č un citus, tas pats attiecas uz simboliem, tie neveicinās atpazīstamību un arī meklētāprogrammas tos neatpazīs.

Veidojot URL, jāņem vērā, ka nedrīkst iekļaut īpašus simbolus vai burtus, piemēram, š, ā, ē u.c. Tā vietā jāizmanto vārdi bez garumzīmēm.

Tāpat nepieciešams arī izmantot latīņu alfabēta burtus. Piemēram, saitēm, kuras veidotas kirilicā, iespējams izmantot rīku, kurā, ievadot savu saiti, tiek izveidota SEO prasībām atbilstoša saite ar latīņu alfabēta burtiem – WordPress satura pārvaldības sistēmā to automātiski var veikt, izmantojot Cyr-To-Lat moduli.

URL saites veidošanai ir būtiska nozīme, lai uzlabotu mājaslapas pozīcijas Google meklētājā. Ievērojot visus labās prakses priekšnoteikumus, vari būt drošs, ka URL saite izdosies.

Vai Tavai e-komercijas vietnei vajadzētu mainīt savu URL struktūru?

URL maiņa ir nopietns lēmums, kas rūpīgi jāapsver, tāpēc vienotas atbildes nav. Pirms pieņemt lēmumu, jāizvērtē dažādi faktori, piemēram:

 • ja vietne neievēro kādu no iepriekš aprakstītajām paraugprakses metodēm, taču tas neietekmē lietotāju darbības vai lapas dabisko veiktspēju, nereti nav nepieciešams mainīt tikai URL struktūru;
 • ja rodas nopietnākas problēmas ar lietotāju pieredzi vai rāpuļprogrammu spēju nolasīt lapu, indeksēšanu un ierindošanu meklētājprogrammās, iespējams, nepieciešama jauna URL struktūra.

Veicot migrāciju uz jaunu URL struktūru, atcerieties izveidot savu esošo URL arhīvu un iestatīt 301 novirzīšanu uz jaunajiem URL ekvivalentiem.

Ja vietrāži URL nav pareizi novirzīti, tiks zaudēta vēsture un PageRank no ārējiem URL, kas var radīt nopietnas problēmas lapu indeksēšanā un ranžēšanā.

Ja Tava uzņēmuma mājaslapā netiek ievērota labā prakse URL struktūrai – neveic izmaiņas pats. Bez atbilstošām priekšzināšanām tas var nodarīt vairāk ļauna nekā laba, liekot zaudēt līdz šim iekarotās pozīcijas meklētājā.

Uztici darbu E-komercija.lv komandas speciālistiem, kas novērtēs mājaslapas situāciju un sniegs piemērotākos ieteikumus un risinājumu. Piesakies konsultācijai pie mums – uzlabosim mājaslapas darbību kopā!

Tāpat, ja neesi pārliecināts par sava internetveikala vai mājaslapas tehnisko stāvokli, mēs iesakām tai veikt tehnisko SEO auditu. Sazinies ar mums, lai veiktu auditu interneta vietnei un saņemtu rekomendācijas tehnisko problēmu novēršanai Tavā vietnē!

Kopsavilkums

Bieži dzirdētais URL jeb tīmekļa adrese ir svarīgs mājaslapas komponents gan vietnes apmeklētājiem, gan Google meklētājprogrammai.

URL saitei jāsastāv no 6 svarīgiem elementiem – protokola, “www” un “non-www” versijām, domēna nosaukuma, domēna nosaukuma paplašinājuma un fragmenta. Taču tas nav viss – ir vēl daudzi labās prakses norādījumi efektīva, Google draudzīga URL izveidei, piemēram, atslēgvārdu iekļaušana, defises izmantošana apakšsvītras vietā, īss, kodolīgs nosaukums, HTTPS iekļaušana u.c.

Ievērojot labo praksi, kas ietver vairākus URL struktūras izveides pamatnoteikumus, varēsi būt drošs, ka Google spēs indeksēt vietnes struktūru un ierindot vietnes atvērumus meklēšanas rezultātos.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir URL?

URL apzīmē vienoto resursu vietrādi jeb konkrētu unikālā resursa adresi pārlūkprogrammā, kas redzama interneta pārlūka adrešu joslā. URL ir kā virtuālā adrese, ko ikviens var izmantot, lai apmeklētu konkrētu vietni. Tas sastāv no protokola, “www” un “non-www” versijām, domēna nosaukuma, domēna nosaukuma paplašinājuma un fragmenta.

Kāda ir labākā URL struktūra?

Laba URL struktūra ietver nišai atbilstošu atslēgvārdu lietojumu, un URL saitei ir precīzi jāapraksta, par ko ir konkrētā atvēruma saturs. URL jāsatur īsus, salasāmus un uzkrītošus tekstus, kas atdalīti, izmantojot defisi. Veidojot URL, vienmēr paturi prātā lasītāju – vai viņš var saprast URL saiti? Ar tās palīdzību Tev ir jāsniedz labs priekšstats par to, kurā vietnes sadaļā viņš ir nonācis.

Vai URL struktūra ietekmē SEO?

Jā, URL saitei ir būtiska nozīme, palīdzot meklētājprogrammu rāpuļprogrammām, piemēram, Googlebot, atrast vietni. URL ir arī būtiska SEO atslēgvārdu atrašanās vieta, un pēc tā gan rāpuļprogrammām, gan lietotājiem būs saprotams, kurā lapas sadaļā tie atrodas.
Ņem vērā, ka URL ir viens no pirmajiem elementiem, ar ko saskarsies meklētājprogrammas un potenciālie klienti – tā ir mājaslapas satura vizītkarte, tādēļ URL ir jābūt uzticamam.

<h3>Paldies, esam saņēmuši Tavu vēstuli!</h3>
<p>Jau tuvākajā laikā ar Tevi sazināsies mūsu speciālists, lai vienotos par ērtu laiku sarunai.</p>

Saistītie raksti

Ārējā SEO optimizācija: ceļvedis tās īstenošanai mājaslapā

07.03.2023

Ir 3 veidu SEO optimizācijas – ārējais SEO ir viena no tām! SEO jeb Search Engine Optimization apzīmē meklētājprogrammu optimizāciju. SEO optimizācijas…

Lasīt rakstu

Kas ir blogs? Kādēļ tas nepieciešams biznesam?

18.01.2023

Ko nozīmē “blogs” latviski? Vai zināji, ka vārds “blogs” 2007. gadā kandidēja uz gada nevārda titulu? Jā, jau gadiem ilgi Latvijā norit…

Lasīt rakstu

SEO draudzīgi attēli – sagatavošana mājaslapai

26.07.2020

Šajā rakstā rādīsim un runāsim par to, kā Tu vari sagatavot SEO draudzīgus attēlus savai mājaslapai. Bonusā bezmaksas online rīki, lai šo…

Lasīt rakstu
Ismael Cruces
Ismael Cruces
1704975316
Working with this team over the past few months has been awesome. They really got into the nitty-gritty of our site, making all the changes extremely easy for anybody in the team. I'm super glad about how things turned out for Startup Wise Guys' site. If you’re looking to boost your site and get the lowdown on how it all works, these are the go-to team. Highly recommend them for anyone looking to up their website in a easy way!
4 istabas
4 istabas
1682421843
Ar puišiem sadarbojamies jau vairāk kā gadu un mūsu fantastisko sadarbību turpināsim vēl ilgi!💯  Šīs sadarbības laikā rezultāti ir acīmredzami un esam sasnieguši vairāk nekā bija gaidīts. Uzņēmuma pārstāvji profesionāli veic SEO optimizāciju, viegli un konkrēti paskaidro mums nezināmo, kā arī novērtējam to, cik viņi ir zinoši ne tikai SEO, bet arī mājaslapā un digitālajā mārketingā.Noteikti iesakām puišus kā izcilus sadarbības partnerus, ja vēlaties sasniegt reālus rezultātus un darboties kopā ar fantastiskiem cilvēkiem☀️
The One
The One
1698924560
I want to express appreciation for the excellent SEO work your company has done for us. We are confident that your strategy and efforts have significantly improved our online presence and visibility on search engines. Thank you for your professionalism and effectiveness! Keep up the great work.
Patrona
Patrona
1694426684
Very happy with the service. We used them for some integration services. They keep us in the know, explain complicated things in a simple and understandable manner. They work fast and the result are there.For sure we will cooperate with them for future projects and SEO.10/10 will work with them again.
Elvīra Žvarte
Elvīra Žvarte
1705064656
Reinis Virza
Reinis Virza
1705072445
Ja nepieciešami SEO pakalpojumi, droši varam ieteikt E-komercija komandu. Dažu mēnešu laikā sasniedzām top pozīcijas un palielinājās pieprasījumu skaits koka mājām un vasarnīcām. Ikmēneša atskaites saprotamas, sniedz rekomendācijas, atbild uz telefona zvaniem un e-pastiem. Tā tik turpināt!
Top Santehnika
Top Santehnika
1702311298
E-komercija.lv ļoti profesionāls un atsaucīgs uzņēmums, kas piedāvā rūpīgu analīzi , izstrādājot konkrētus priekšlikumus Jūsu ūzņēmuma uzlabojumiem un mērķu sasniegšanai. Noteikti ieteiktu citiem uzņēmējiem izmantot tieši E-komercija.lv pakalpojumus!
Miks Krenbergs
Miks Krenbergs
1702457276
Sadarbojamies jau kādus 5 gadus un varu droši apgalvot, ka viņu ieteiktās stratēģijas nes rezultātu. Viens liels bonuss ir viegla komunikācija un tas, ka nav regulāri jābaksta, lai rezultāti ietu uz augšu. Un vēl viena svarīga lieta - lai sasniegtu vēlamos rezultātus netiek prasīta burtiska algoritma "vēlmju" izpilde un mājaslapa var tikt pilnveidota fokusējoties vispirms uz lietotāju un pēc tam uz meklētāja algoritmu.
Alvis Pētersons
Alvis Pētersons
1693229514
Lieliska sadarbība daudzu gadu garumā no vairākie uzņēmumiem. Vienmēr izdevies sasniegt visus mājaslapām izvirzītos mērķus un kāpināt pārdošanas.
Artis Babris
Artis Babris
1702534041
Puiši veica atslēgas vārdu izpēti, pirms kuras iztaujāja un paskaidroja par procesu. Pēc atslēgas vārdu izpētes tika turpināta sadarbība, lai rezultātus izmantotu uzņēmuma mājaslapas SEO uzlabošanai.
st focus
st focus
1682318628
Sadarbojamies jau vairākus gadus, kuru laikā palielinājusies gan apmeklētība mājas lapā no Google meklētājā, gan pirkumi veikalā. Labs serviss un darba process skaidri saprotams. Noteikti iesaku!
Krista Blūma
Krista Blūma
1705065251
Ļoti profesionāla komanda un lieliska komunikācija ar klientu! Atbildēs uz visiem jautājumiem, atrisinās visas problēmas, izstāstīs par būtisko, lai jaunā mājaslapa strādātu uz visiem 100%.
Lace To Love
Lace To Love
1696257755
Patīkama, profesionāla, uz rezultātu vērsta attieksme. Mājas lapas audits tika veikts solītajā termiņā, visa audita laikā iegūtā informācija tika prezentēta tiešsaistē, sīkāk pastāstot par katru punktu un potenciālajām iespējām to uzlabot, kā arī atsūtīta uz e-pastu. Uz visiem jautājumiem tiek atbildēts ātri un "cilvēcīgi", ne ar iepriekš sagatavotām "konservu" atbildēm. Ar sadarbību līdz šim esam pilnībā apmierināti, plānojam arī turpmākos projektus interneta biznesa attīstībai.
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
1681019291
Ar puišiem SEO optimizācijā sadarbojamies jau vairāk kā 5 gadus un rezultātā esam kļuvuši par galveno spēlētāju savā nozarē. Novērtējam, ka viņi vienmēr izdomās dažādus risinājumus un piedāvā jaunas idejas, kādas nav konkurentiem. Noteikti iesaku sadarboties. 5/5!
Kristīne Zēriete
Kristīne Zēriete
1705933889
Viegla un ātra komunikācija ar komandu, profesionāla un rezultatīva sadarbība gan SEO pakalpojumu ieviešanā un uzturēšanā, gan E-komercijas projekta ieviešanā.
Ludmila Konovalova
Ludmila Konovalova
1702039931
I noticed a decline in my online store's performance about two years ago. Despite believing I was doing everything right, the reasons behind this drop remained a mystery. I turned to several SEO companies for a comprehensive analysis of my website but often ended up with reports from the same services I was already using, which failed to provide a complete picture of my site's functionality.After a long search, I came across E-komercija; they have been nothing short of a revelation. They conducted a thorough analysis of my website, identifying errors that were hindering its progress. They provided a wealth of reports covering various aspects and suggested systematic improvements. We held online meetings where they explained in detail what needed to be done, and they continued to offer support for any queries I had.Their research and analysis of my site spanned several months, and I am extremely satisfied with our collaboration E-komercija's approach was professional and insightful, helping me understand the intricacies of my website's performance. I look forward to continuing our partnership and highly recommend their services to anyone seeking to enhance their online presence.
Sabīne Miezis
Sabīne Miezis
1714117331
Sadarbībā ar E-komercija veicām SEO auditu. Ieguvām ne tikai konkrētus izpildāmos uzdevumus, bet arī vērtīgu ieskatu SEO pasaulē, kas liek apdomāt tīmekļa vietnes mērķi, auditoriju un darbības stratēģiju. Pakalpojuma sniedzēja ieinteresētība, iniciatīva un spēja "parastam cilvēkam" izstāst sarežģītas lietas, pārliecināja, ka sadarbību turpināsim arī SEO optimizācijas pasākumu ieviešanā.
Agnese Lauruta
Agnese Lauruta
1715865428
Ļoti veiksmīga sadarbība ar E-komercija.lv! Darbi tiek veikti ātri un kvalitatīvi. Ļoti patīkama komunikācija - brīvi var uzdot jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs. Forša komanda, kas ir ieinteresēta klienta rezultātos. Iesaku :)
Agris Magons
Agris Magons
1694456568
Iesaku! Proaktīva attieksme - galvas tiesu pārāka par citām kompānijām mārketinga nozarē. Šķiet ( labs servis, paŗdošana, komunikācijas) ir kā izmirstoša suga :) - atzvanīt, uzvaicāt, atgādināt, piedāvāt, iedziļināties un uzņemties atbildību par vārdiem un darbiem. E-komercijas komanda šo realizē uz 120% vislabākajā izpausmē. Liels ieguvums būs tiem, kas nav super zinoši SEO - sapratīsiet un iemācīsieties, jo tehniski sarežģītas lietas komanda spēj vienkāršā valodā paskaidrot. Savukārt zinošie būs kaifā, jo nav jāklausās tukši pārdošanas argumenti - varēsiet ātrā tempā strādāt uz mērķiem un tos sasniegt. Ja vēlamais rezultāts neizpildās vai rodās "berze", ir gatavi risināt, sēžas kopā pie galda un risina. Kopējos projektos strādājam pie uzņēmumu mērķauditorijas profilēšanas, atslēgvārdu izpētes mājas lapas struktūras izveides, veicam SEO auditu un satura plāna izstrādi.
Raivis Gulbis
Raivis Gulbis
1706516619
Iesaku, viegla un produktīva sadarbība. Sadarbojamies vairākus gadus lielākos vai mazākos ar web lapas vai seo saistītos darbos/uzdevumos. Lieliksa komanda. Paldies
Mikus Mezitis
Mikus Mezitis
1681211224
Lieliska un rezultatīva sadarbība mājaslapas SEO optimizēšanā! Neskaidrās situācijās saņēmām noderīgas konsultācijas un padomus, lai veiksmīgāk atrisinātu SEO optimizācijas procesu. Tas viss nav nemaz tik vienkārši, kā mums pašiem sākumā šķita, tādēļ ir svarīgi, lai sadarbības partneris būtu ar atbilstošu pieredzi un zināšanām. Paldies!
×
js_loader