Digitālās komunikācijas plāns: prakstisks izveides ceļvedis no idejas līdz īstenošanai

Tradicionālais mārketings, kādu to esam pazinuši līdz šim, pieaugošā digitalizācija piedzīvo pārmaiņas, kas praksē nozīmē vajadzību regulāri pārskatīt kopējo mārketinga stratēģiju, lai nodrošinātu uzņēmumam vai zīmolam atbilstošu digitālo klātbūtni. Šajā kontekstā, efektīvs digitālās komunikācijas plāns ir būtisks, lai sasniegtu stratēģiskos mārketinga mērķus un optimizētu zīmola sasniegumus digitālajā vidē.

Edgars Kebbe

Atjaunināts 10.06.2024

Nav šaubu, ka šobrīd lielākā daļa komunikācijas notiek digitālā vidē. Tradicionālos medijus aizstāj vai veiksmīgi papildina sociālie mediji, ikdienā sev noderīgo saturu mēs iegūstam no informatīvām un izklaides digitālām platformām, patērētāji un uzņēmumi reālajā laikā apmainās ar informāciju, veic pirkumus un saņem sev svarīgu informāciju.


Digitalizācija ļauj uzņēmumiem sasniegt plašāku auditoriju ar zemākām izmaksām salīdzinot ar tradicionālajiem medijiem. Satura mārketinga efektivitāte, īpaši sociālajos medijos, meklētājprogrammās un e-pasta mārketingā, ir spēcīgs rīks zīmola atpazīstamības veicināšanai, kā arī klientu piesaistes un lojalitātes stiprināšanai. Kvalitatīvs, mērķtiecīgs saturs ļauj uzņēmumiem veidot ciešākas saites ar patērētājiem, piedāvājot tiem tieši to, kas viņiem nepieciešams.


Pētījumu uzņēmums eMarketer, kas specializējas mediju un tehnoloģiju izpētē, savā ikgadējā ziņojumā konstatējis, ka attīstītās valstīs tiešsaistes un digitālais mārketings jau veido virs 50% no kopējām reklāmas izmaksām, turklāt šī tendence, visticamāk, turpināsies.

Satura mārketings: neatņemama e-komercijas sastāvdaļa

Kas ir satura mārketings? Satura mārketings attiecas uz stratēģisku mārketinga pieeju, kas koncentrējas uz vērtīga, atbilstoša un kvalitatīva satura izveidi un izplatīšanu,…

Kas ir digitālās komunikācijas plāns?

Digitālās komunikācijas plāns ir stratēģisks dokuments, kas nosaka, kā uzņēmums izmantos digitālos kanālus, lai sasniegtu savus komunikācijas un mārketinga mērķus. Tas ir daļa no uzņēmuma mārketinga stratēģijas plāna, kas ietver konkrētus soļus, kā sociālo tīklu mārketingu, e-pasta mārketingu, SEO, maksas reklāmas un citus digitālos rīkus. Plānā tiek analizēta mērķauditorija, noteikti komunikācijas mērķi, izstrādāti vēstījumi un izveidots darbības grafiks, lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu digitālo klātbūtni.

Mārketinga stratēģija un digitālais komunikācijas plāns

Tradicionāli komunikācijas plāns ir svarīga mārketinga stratēģijas sastāvdaļa, jo tā īstenošana ietekmē, kā uzņēmums tiek uztverts tiešsaistes vidē. Digitālās komunikācijas plāna izstrādes procesā ņem vērā zīmola pozicionējumu un vēstījumu, mērķauditoriju un komunikācijas mērķus.

 • Zīmola pozicionēšana un vēstījums

Digitālo komunikāciju plāns atspoguļo zīmola pozicionējumu digitālajā vidē. Šajā plānā tiek noteikts zīmola komunikācijas tonis un stils, lai izveidotu atbilstošus vēstījumus visiem digitālajiem kanāliem, sākot no sociālajiem medijiem līdz e-pasta mārketingam. Komunikācijas plāna mērķis ir nodrošināt, ka zīmola komunikācija ir konsekventa un efektīva, neatkarīgi no izmantotā digitālā kanāla, un atspoguļo zīmola kopējo tēlu un vērtības. Tas palīdz nodrošināt, ka visas digitālās aktivitātes ir saskaņotas ar zīmola stratēģiju.

 • Mērķauditorija

Zīmola stratēģija bieži ietver detalizētu mērķauditorijas analīzi, kas palīdz noteikt, kuri digitālie kanāli ir visefektīvākie šīs auditorijas sasniegšanai. Tas nodrošina, ka komunikācijas plāns tiek izstrādāts konkrētai mērķauditorijai, izmantojot datus par konkrētas cilvēku grupas vajadzībām un paradumiem.
Labā mārketinga stratēģijas prakse ir izveidot pircēja personu (“Buyer persona”), izmantojot paša uzņēmuma datus un veicot klientu aptaujas. Tādā veidā mērķauditorija tiek definēta daudz precīzāk, jo tiek ņemtas vērā klientu vērtības, gaidas, šaubas, vēlmes un citi svarīgi faktori, kam ir liela nozīme lēmuma pieņemšanā.

 • Komunikācijas mērķi

Mārketinga mērķi (piemēram, zīmola atpazīstamības celšana, pārdošanas veicināšana, klientu lojalitātes palielināšana) ietekmē, kāda tiek izvēlēta komunikācijas taktika un izmantotie kanāli. Komunikācijas mērķi norāda virzienus, ko zīmols ar savu komunikāciju vēlas sasniegt.
Digitālais laikmets ir mainījis ne tikai to, kā zīmols komunicē ar savu mērķauditoriju, bet arī to, kā mārketinga stratēģijas tiek veidotas.

 • Datu pieejamība

Digitālie rīki ļauj iegūt detalizētu informāciju par patērētāju uzvedību. Šī informācija, savukārt, ļauj veidot precīzākas stratēģijas.

 • Atpakaļreakcija

Digitālie kanāli nodrošina tiešu atsauksmju saņemšanu, dodot uzņēmumiem iespēju ātri reaģēt un pielāgot savas mārketinga darbības. Tādējādi stratēģijas var tikt biežāk atjauninātas, lai atspoguļotu jaunākās tendences un patērētāju uzvedību.

Komunikācijas plāns ļauj plānot un organizēt zīmola komunikāciju, lai tā būtu sekmīga un atbilstu jaunajai mārketinga stratēģijai. Pirms komunikācijas plāna izveides ir lietderīgi veikt iepriekšējās komunikācijas analīzi, lai saprastu, kas ir strādājis un kas nav. Šī analīze palīdzēs noteikt, kādas izmaiņas ir nepieciešamas un kā vislabāk sasniegt mērķauditoriju, nodrošinot efektīvu un saskaņotu komunikāciju visos digitālajos kanālos.

Digitālo komunikācijas kanālu audits

Esošo digitālo komunikācijas kanālu audits un kampaņu rezultātu analīze dod priekšstatu par kopainu un to, cik sekmīgs ir bijis iepriekšējais komunikācijas plāns.
To var saukt par uzņēmuma izmantoto komunikācijas kanālu un piederošo aktīvu auditu. Tas tiek darīts, lai iegūtu pārskatu par visiem pašu radītajiem (owned), nopelnītajiem (earned) un apmaksātajiem (paid) komunikācijas kanāliem.

 1. Pašu radīti komunikācijas kanāli (owned) – pieder pašam uzņēmumam; tajos var pilnībā kontrolēt saturu un publikāciju biežumu. Piemēri: uzņēmuma mājas lapa, blogs, sociālo tīklu profili, e-pasta mārketinga adrešu saraksti. Lai maksimāli palielinātu šo kanālu efektivitāti, būtiska ir arī SEO optimizācija, kas palīdz uzlabot redzamību meklētājprogrammās un piesaistīt organisko apmeklētāju plūsmu.
 2. Nopelnīti komunikācijas kanāli (earned) – publicitāte, ko uzņēmums ir ieguvis bez maksas. Piemēri: publicitātes preses relīze, publikācija portālu “jaunumu lapās”, klientu atsauksmes;
 3. Apmaksāti komunikācijas kanāli (paid) – šajā kategorijā iekļauj visus medijus vai reklāmas, par kurām uzņēmums maksā, lai palielinātu savu atpazīstamību vai sasniegtu mērķauditoriju. Piemēri: Facebook, Instagram, TikTok reklāmas, Google AdWords.

Apkopojiet informāciju par apmaksātiem komunikācijas kanāliem pēc to veida, publikācijas datuma un izdevumiem. Aprēķiniet kopējos izdevumus, kampaņu efektivitātes rādītājus CPC, CPM, CPA, ROAS un gūtos ieņēmumus. Izanalizējiet veiktspēju un ieņēmumus katram komunikācijas kanālam un katrai veiktai aktivitātei atsevišķi.

Šāda komunikācijas kategorizācija Excel izklājlapā vai citā datu pārvaldības rīkā palīdz izveidot uzskatāmu kopainu un analizēt esošo resursu izmantošanas stratēģijas veiksmi, identificēt stiprās un vājās puses, kā arī optimizēt nākotnes mārketinga un komunikācijas pieejas.

Ļoti svarīgi apzināties, ka veiksmīga digitālā mārketinga pamatā ir pašu radītie komunikācijas kanāli, un tie gandrīz vienmēr ir saistīti kvalitatīvu saturu.

Satura analīzei vienkārši sastādiet sarakstu ar jau esošo saturu un pēc tam katru satura vienību sarindojiet pēc tā, kā tā ir palīdzējusi sasniegt izvirzītos komunikācijas mērķus. Piemēram, ja Jūsu mērķis ir piesaistīt jaunus klientus, tad sakārtojiet saturu pēc visvairāk piesaistīto klientu skaita (piemēram, bloga ieraksts, e-grāmata vai piezemēšanās lapa).

Lai kāds būtu Jūsu digitālā mārketinga stratēģijas mērķis, tajā pašu radīti komunikācijas kanāli spēlēs izšķirošu lomu, tālab lēmums, kāds saturs palīdzēs sasniegt jūsu mērķus, ir tik nozīmīgs.

Identificējiet esošā satura nepilnības

Var diskutēt par digitālā satura nozīmīgumu, taču pircēju uzvedība un lēmumu pieņemšanas mehānisms uzskatāmi parāda, ka, pirms tiek izdarīts beigu lēmums par pirkumu, ir notikusi saskare ar trim līdz pieciem dažāda satura materiāliem, dažādos lēmuma pieņemšanas posmos.

Pamatojoties uz izveidoto pircēja personu, identificējiet nepilnības līdz šim izveidotā saturā. Satura nepilnības tiek apskatītas visos trīs komunikācijas kanālos.

Izveidojiet komunikācijas plānu

Šī noteikti ir pati interesantākā darba daļa, jo, pamatojaties uz iegūtajiem rezultātiem un konstatētajām nepilnībām, var sākt izstrādāt komunikācijas plānu, lai tas atbilstu kopējai mārketinga stratēģijai.

Vispirms izveido satura plānu ar tēmām un vēlamiem formātiem, kas visprecīzāk atbilst mārketinga stratēģijā atrunātiem komunikācijas mērķiem.

Katrai tēmai izstrādā detalizētu templetu, kas ietver:

 • Tēmas virsrakstu;
 • Formātu;
 • Mērķi;
 • Izplatības/publicēšanas kanālus;
 • Satura radīšanas pamatojumu;
 • Satura prioritātes līmeni.

Satura plāns var būt vienkārša izklājlapa un tajā var iekļaut arī informāciju par budžetu, ja plānojat satura radīšanu uzticēt ārpakalpojumu sniedzējam, vai laika grafiku, ja saturu veidojat pašu spēkiem.

Komunikācijas plāna neiztrūkstoša sadaļa ir ceturkšņa, pusgada un gada izklājlapa, kur parādās satura tēmas, formāti, izplatības/publicēšanas kanāli un satura publicēšanas biežums.

Atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām komunikācijas plānu var izveidot katrs pats.

Komunikācijas plāna paraugs

Internetā komunikācijas plāns paraugs ir atrodams dažādu uzņēmumu digitālā satura plānošanas un publicēšanas vajadzībām. Viens no populārākajiem komunikācijas plāna paraugiem ir satura plānošanai sociālajos medijos.

Kopsavilkums

Digitālās komunikācijas plāns palīdz noteikt zīmola komunikācijas toni un stilu, kas ir būtiski, lai izveidotu saskanīgus un efektīvus vēstījumus. Šāds plāns nodrošina, ka visās digitālajās aktivitātēs tiek ievērota zīmola stratēģija, nodrošinot konsekvenci un atpazīstamību. Tāda komunikācija palīdz izveidot un uzturēt spēcīgu zīmola identitāti, kas ir viegli atpazīstama un uzticama. Skaidri definēts digitālās komunikācijas plāns palīdz optimizēt resursus un nodrošina, ka visi digitālie kanāli strādā saskaņoti, lai sasniegtu mārketinga mērķus.

Izmantojot šos principus, Jūsu digitālās komunikācijas plāns būs gan efektīvs, gan saskaņots ar mārketinga stratēģiju, kas uzlabos zīmola atpazīstamību un klientu iesaisti digitālajā vidē.

<h3>Paldies, esam saņēmuši Tavu vēstuli!</h3>
<p>Jau tuvākajā laikā ar Tevi sazināsies mūsu speciālists, lai vienotos par ērtu laiku sarunai.</p>

Saistītie raksti

Video mārketings – atslēga potenciālo klientu piesaistīšanai

28.10.2020

Satura mārketings uzsver izglītošanu, nevis pašu pārdošanu, tādējādi ietekmējot pirkšanas uzvedību. Šī stratēģiskā mārketinga pieeja ir vērsta uz tādas informācijas veidošanu un…

Lasīt rakstu

Atslēgvārdu izpēte no A līdz Z paša spēkiem (2024)+Video

10.05.2023

Kas ir atslēgvārdi? Atslēgvārdi ir vārdi un frāzes, ko cilvēki izmanto, lai meklētu informāciju tiešsaistē, piemēram, ja viņiem interesē riepu iegādes iespējas,…

Lasīt rakstu

Bezmaksas saturs – spēcīgs rīks potenciālo klientu piesaistei

23.09.2020

Mēs ieguldām savus resursus, lai interneta lietotājiem piedāvātu krietnu devu bezmaksas satura, uz ko nereti saņemam jautājumu – kāpēc jūs to darāt?…

Lasīt rakstu
4 istabas
4 istabas
1682421843
Ar puišiem sadarbojamies jau vairāk kā gadu un mūsu fantastisko sadarbību turpināsim vēl ilgi!💯  Šīs sadarbības laikā rezultāti ir acīmredzami un esam sasnieguši vairāk nekā bija gaidīts. Uzņēmuma pārstāvji profesionāli veic SEO optimizāciju, viegli un konkrēti paskaidro mums nezināmo, kā arī novērtējam to, cik viņi ir zinoši ne tikai SEO, bet arī mājaslapā un digitālajā mārketingā.Noteikti iesakām puišus kā izcilus sadarbības partnerus, ja vēlaties sasniegt reālus rezultātus un darboties kopā ar fantastiskiem cilvēkiem☀️
Agris Magons
Agris Magons
1694456568
Iesaku! Proaktīva attieksme - galvas tiesu pārāka par citām kompānijām mārketinga nozarē. Šķiet ( labs servis, paŗdošana, komunikācijas) ir kā izmirstoša suga :) - atzvanīt, uzvaicāt, atgādināt, piedāvāt, iedziļināties un uzņemties atbildību par vārdiem un darbiem. E-komercijas komanda šo realizē uz 120% vislabākajā izpausmē. Liels ieguvums būs tiem, kas nav super zinoši SEO - sapratīsiet un iemācīsieties, jo tehniski sarežģītas lietas komanda spēj vienkāršā valodā paskaidrot. Savukārt zinošie būs kaifā, jo nav jāklausās tukši pārdošanas argumenti - varēsiet ātrā tempā strādāt uz mērķiem un tos sasniegt. Ja vēlamais rezultāts neizpildās vai rodās "berze", ir gatavi risināt, sēžas kopā pie galda un risina. Kopējos projektos strādājam pie uzņēmumu mērķauditorijas profilēšanas, atslēgvārdu izpētes mājas lapas struktūras izveides, veicam SEO auditu un satura plāna izstrādi.
Artis Babris
Artis Babris
1702534041
Puiši veica atslēgas vārdu izpēti, pirms kuras iztaujāja un paskaidroja par procesu. Pēc atslēgas vārdu izpētes tika turpināta sadarbība, lai rezultātus izmantotu uzņēmuma mājaslapas SEO uzlabošanai.
Lace To Love
Lace To Love
1696257755
Patīkama, profesionāla, uz rezultātu vērsta attieksme. Mājas lapas audits tika veikts solītajā termiņā, visa audita laikā iegūtā informācija tika prezentēta tiešsaistē, sīkāk pastāstot par katru punktu un potenciālajām iespējām to uzlabot, kā arī atsūtīta uz e-pastu. Uz visiem jautājumiem tiek atbildēts ātri un "cilvēcīgi", ne ar iepriekš sagatavotām "konservu" atbildēm. Ar sadarbību līdz šim esam pilnībā apmierināti, plānojam arī turpmākos projektus interneta biznesa attīstībai.
Top Santehnika
Top Santehnika
1702311298
E-komercija.lv ļoti profesionāls un atsaucīgs uzņēmums, kas piedāvā rūpīgu analīzi , izstrādājot konkrētus priekšlikumus Jūsu ūzņēmuma uzlabojumiem un mērķu sasniegšanai. Noteikti ieteiktu citiem uzņēmējiem izmantot tieši E-komercija.lv pakalpojumus!
Miks Krenbergs
Miks Krenbergs
1702457276
Sadarbojamies jau kādus 5 gadus un varu droši apgalvot, ka viņu ieteiktās stratēģijas nes rezultātu. Viens liels bonuss ir viegla komunikācija un tas, ka nav regulāri jābaksta, lai rezultāti ietu uz augšu. Un vēl viena svarīga lieta - lai sasniegtu vēlamos rezultātus netiek prasīta burtiska algoritma "vēlmju" izpilde un mājaslapa var tikt pilnveidota fokusējoties vispirms uz lietotāju un pēc tam uz meklētāja algoritmu.
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
1681019291
Ar puišiem SEO optimizācijā sadarbojamies jau vairāk kā 5 gadus un rezultātā esam kļuvuši par galveno spēlētāju savā nozarē. Novērtējam, ka viņi vienmēr izdomās dažādus risinājumus un piedāvā jaunas idejas, kādas nav konkurentiem. Noteikti iesaku sadarboties. 5/5!
Ismael Cruces
Ismael Cruces
1704975316
Working with this team over the past few months has been awesome. They really got into the nitty-gritty of our site, making all the changes extremely easy for anybody in the team. I'm super glad about how things turned out for Startup Wise Guys' site. If you’re looking to boost your site and get the lowdown on how it all works, these are the go-to team. Highly recommend them for anyone looking to up their website in a easy way!
Agnese Lauruta
Agnese Lauruta
1715865428
Ļoti veiksmīga sadarbība ar E-komercija.lv! Darbi tiek veikti ātri un kvalitatīvi. Ļoti patīkama komunikācija - brīvi var uzdot jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs. Forša komanda, kas ir ieinteresēta klienta rezultātos. Iesaku :)
Patrona
Patrona
1694426684
Very happy with the service. We used them for some integration services. They keep us in the know, explain complicated things in a simple and understandable manner. They work fast and the result are there.For sure we will cooperate with them for future projects and SEO.10/10 will work with them again.
Alvis Pētersons
Alvis Pētersons
1693229514
Lieliska sadarbība daudzu gadu garumā no vairākie uzņēmumiem. Vienmēr izdevies sasniegt visus mājaslapām izvirzītos mērķus un kāpināt pārdošanas.
Krista Blūma
Krista Blūma
1705065251
Ļoti profesionāla komanda un lieliska komunikācija ar klientu! Atbildēs uz visiem jautājumiem, atrisinās visas problēmas, izstāstīs par būtisko, lai jaunā mājaslapa strādātu uz visiem 100%.
The One
The One
1698924560
I want to express appreciation for the excellent SEO work your company has done for us. We are confident that your strategy and efforts have significantly improved our online presence and visibility on search engines. Thank you for your professionalism and effectiveness! Keep up the great work.
Mikus Mezitis
Mikus Mezitis
1681211224
Lieliska un rezultatīva sadarbība mājaslapas SEO optimizēšanā! Neskaidrās situācijās saņēmām noderīgas konsultācijas un padomus, lai veiksmīgāk atrisinātu SEO optimizācijas procesu. Tas viss nav nemaz tik vienkārši, kā mums pašiem sākumā šķita, tādēļ ir svarīgi, lai sadarbības partneris būtu ar atbilstošu pieredzi un zināšanām. Paldies!
Raivis Gulbis
Raivis Gulbis
1706516619
Iesaku, viegla un produktīva sadarbība. Sadarbojamies vairākus gadus lielākos vai mazākos ar web lapas vai seo saistītos darbos/uzdevumos. Lieliksa komanda. Paldies
st focus
st focus
1682318628
Sadarbojamies jau vairākus gadus, kuru laikā palielinājusies gan apmeklētība mājas lapā no Google meklētājā, gan pirkumi veikalā. Labs serviss un darba process skaidri saprotams. Noteikti iesaku!
Sabīne Miezis
Sabīne Miezis
1714117331
Sadarbībā ar E-komercija veicām SEO auditu. Ieguvām ne tikai konkrētus izpildāmos uzdevumus, bet arī vērtīgu ieskatu SEO pasaulē, kas liek apdomāt tīmekļa vietnes mērķi, auditoriju un darbības stratēģiju. Pakalpojuma sniedzēja ieinteresētība, iniciatīva un spēja "parastam cilvēkam" izstāst sarežģītas lietas, pārliecināja, ka sadarbību turpināsim arī SEO optimizācijas pasākumu ieviešanā.
Elvīra Žvarte
Elvīra Žvarte
1705064656
Reinis Virza
Reinis Virza
1705072445
Ja nepieciešami SEO pakalpojumi, droši varam ieteikt E-komercija komandu. Dažu mēnešu laikā sasniedzām top pozīcijas un palielinājās pieprasījumu skaits koka mājām un vasarnīcām. Ikmēneša atskaites saprotamas, sniedz rekomendācijas, atbild uz telefona zvaniem un e-pastiem. Tā tik turpināt!
Kristīne Zēriete
Kristīne Zēriete
1705933889
Viegla un ātra komunikācija ar komandu, profesionāla un rezultatīva sadarbība gan SEO pakalpojumu ieviešanā un uzturēšanā, gan E-komercijas projekta ieviešanā.
Ludmila Konovalova
Ludmila Konovalova
1702039931
I noticed a decline in my online store's performance about two years ago. Despite believing I was doing everything right, the reasons behind this drop remained a mystery. I turned to several SEO companies for a comprehensive analysis of my website but often ended up with reports from the same services I was already using, which failed to provide a complete picture of my site's functionality.After a long search, I came across E-komercija; they have been nothing short of a revelation. They conducted a thorough analysis of my website, identifying errors that were hindering its progress. They provided a wealth of reports covering various aspects and suggested systematic improvements. We held online meetings where they explained in detail what needed to be done, and they continued to offer support for any queries I had.Their research and analysis of my site spanned several months, and I am extremely satisfied with our collaboration E-komercija's approach was professional and insightful, helping me understand the intricacies of my website's performance. I look forward to continuing our partnership and highly recommend their services to anyone seeking to enhance their online presence.
×
js_loader